PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phần mềm kế toán (ERP) của QBUY ACCOUNTING là giải pháp quản lý cho mọi loại hình doanh nghiệp với ưu điểm là tính ổn định, linh hoạt, dễ sử dụng và khả năng tùy biến phù hợp với yêu cầu quản lý.
Giải pháp quản lý của QBUY ACCOUNTING giúp doanh nghiệp có một hệ thống phần mềm quản lý kế toán, tài chính, kinh doanh, sản xuất được cài đặt và vận hành liên kết với nhau, giúp nhà quản trị sử dụng mọi lúc mọi nơi.
– Quản lý và theo dõi thông tin tài chính và quản trị của toàn hệ thống một cách nhanh chóng và chính xác,  hợp nhất báo cáo tài chính và quản trị dễ dàng.
– Đảm bảo tính thống nhất trong theo dõi nghiệp vụ của tất cả các đơn vị con trong cùng hệ thống.

HÌNH ẢNH PHẦN MỀM

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

1. Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp QBUY ACCOUNTING ERP hướng tới mô hình các doanh nghiệp với nhiều loại hình công ty với nhiều quy mô khác nhau.

2. Sử dụng nền tảng kết nối Internet, QBUY ACCOUNTING ERP trên giao diện website, cho phép người dùng làm việc từ xa ở bất kỳ nơi nào và lúc nào mà máy tính, các thiết bị di động thông minh có kết nối internet, kết nối dữ liệu đến máy chủ trung tâm. 

3. Phần mềm thiết kế với hệ thống mở, mềm dẻo và linh hoạt để điều chỉnh các tính năng không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai.

4. Công nghệ tiên tiến

Sử dụng tất cả hệ điều hành Windows.

Dễ dàng đăng nhập bằng các thiết bị di động.

5. Phần mềm QBUY ACCOUTING có giao diện thân thiện, được thiết lập theo tùy biến (nhiều Layout) có thể thay đổi theo từng nhu cầu sử dụng riêng, đơn giản, dễ nắm bắt và sử dụng.

6. Phần mềm được thiết kế mô hình 3 lớp áp dụng công nghệ tiên tiến cho phép làm việc với khối lượng dữ liệu lớn và hoạt động tốt trên mạng diện rộng truy xuất dữ liệu tức thời từ nhiều điểm.

 

7. Giải pháp chống truy nhập bất hợp pháp.
Giải pháp bảo mật phần mềm ứng dụng.
Giải pháp phân quyền người sử dụng.

8. Hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa tiền tệ.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1. Quản lý vốn bằng tiền

Với phân hệ Quản lý vốn bằng tiền của phần mềm kế toán Qbuy Accouting, các khoản thu/chi quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được quản lý và kiểm soát chặt chẽ.

2. Quản lý bán hàng

Với phân hệ phần mềm quản lý bán hàng của phần mềm kế toán Qbuy Accounting, phần công việc trong chu trình bán hàng được tự động hóa,các bộ phận và lãnh đạo theo dõi tình hình kinh doanh nhanh chóng và kịp thời.

3. Quản lý các khoản phải thu

Với phân hệ quản lý công nợ phải thu của phần mềm kế toán Qbuy Accounting, các khoản nợ của khách hàng trong từng hợp đồng, đơn hàng được theo dõi và quản lý chặt chẽ.
Phân tích định mức công nợ và tuổi nợ để tránh được tình trạng nợ xấu và đưa ra những chính sách bán hàng hiệu quả.

4. Quản lý mua hàng

Với phân hệ Quản lý mua hàng của phần mềm kế toán Qbuy Accounting, phần công việc trong quy trình mua hàng được tự động hóa, các bộ phận theo dõi được các đề xuất mua hàng, theo dõi việc nhận hàng, kiểm tra chất lượng hàng mua, từ đó đưa ra quyết định mua hàng kịp thời và lựa chọn nhà cung cấp hợp lý.

5. Quản lý công nợ phải trả

Với phân hệ Quản lý công nợ phải trả của phần mềm kế toán Qbuy Accounting, các khoản nợ của nhà cung cấp trong từng hợp đồng, đơn hàng được theo dõi và quản lý chặt chẽ.
Phân tích định mức công nợ và tuổi nợ kịp thời để điều chỉnh và quản lý tài chính công ty hiệu quả hơn.

6. Quản lý kho

Với phân hệ Quản lý Kho của phần mềm kế toán Qbuy Accounting mọi hoạt động nhập xuất kho, điều chuyển giữa các kho được quản lý hiệu quả.
Kiểm soát cả về giá trị, số lượng, mặt hàng, nơi lưu trữ theo nhiều đơn vị tính.

7. Quản lý sản xuất

Phân hệ Quản lý sản xuất của phần mềm kế toán Qbuy Accounting sẽ giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm 2 phần chính là hoạch định kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu dùng cho sản xuất.

8. Quản lý tài sản

Với phân hệ quản lý tài sản của phần mềm kế toán Qbuy Accounting, các thông tin cần thiết về tình hình biến động của tài sản của doanh nghiệp (TSCD; CCDC) từ thời điểm mua đến khi thanh lý được theo dõi đầy đủ cả về số lượng và giá trị.

9. Quản lý thuế GTGT

Với phân hệ quản lý thuế GTGT của phần mềm kế toán Qbuy Accounting, các hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào, bán ra được tập hợp và nhập từ các phân hệ khác lên bảng kê, tờ khai thuế GTGT hàng tháng theo quy định, lên các báo cáo liên quan đến thuế TNDN.